Stomatologia zachowawcza

1. Wypełnienie zęba 1 powierzchnia (rozległy ubytek) 130 zł
2. Wypełnienie zęba 2 powierzchnie 140 zł
3. Wypełnienie zęba 3 powierzchnie 160 zł
4. Rozległy ubytek wielopowierzchniowy 180 zł
5. Wypełnienie glasjonomerowe w zębie mlecznym 50-70 zł
6. Znieczulenie 30 zł
7. Znieczulenie komputerowe 50 zł
8. Odbudowa całego zęba z użyciem włókna szklanego 400-600 zł
9. Włókno szklane 50 zł
10. Szynowanie zębów 300 zł
11. Opatrunek leczniczy 50 zł

Endodoncja (leczenie kanałowe)

1. Zęby od 1-3 opracowanie kanału 50-150 zł
2. Zęby od 1-3 wypełnienie kanału 50-150 zł
3. Zęby od 4-5 opracowanie kanałów 50-200 zł
4. Zęby od 4-5 wypełnienie kanałów 50-200 zł
5. Zęby od 6-8 opracowanie kanałów 50-300 zł
6. Zęby od 6-8 wypełnienie kanałów 50-300 zł

Leczenie pod mikroskopem

1. Ząb jednokanałowy * 450 zł
2. Ząb dwukanałowy * 550 zł
3. Ząb trzykanałowy * 650 zł
4. Ząb czterokanałowy * 800 zł
5. Każdy kolejny kanał (przy ilości większej niż 4) * 100 zł
6. Powtórne leczenie kanałowe (Reendo) 1 kanału 550 zł
7. Powtórne leczenie kanałowe (Reendo) 2 kanałów 650 zł
8. Powtórne leczenie kanałowe (Reendo) 3 kanałów 850 zł
9. Usunięcie złamanego narzędzia z kanału 400 zł
10. Usunięcie wkładu korzeniowego 200 zł
11. Zamknięcie perforacji – MTA 200 zł
12. Dewitalizacja – zatrucie zęba 50 zł
13. Koferdam 50 zł
* Koszt znieczulenia w cenie

Higiena i wybielanie

1. Scaling
100 zł
2. Piaskowanie 150 zł
3. Fluoryzacja 30 zł
4. Pakiet higienizacyjny (scaling+piaskowanie+fluoryzacja) 180 zł
5. Lakierowanie zębów fluorem 60-100 zł
6. Lakowanie zęba 50 zł
7. Wybielanie zęba martwego 200-300 zł
8. Wybielanie nakładkowe zębów 500 zł
9. Wybielanie Opalescence Boost 600 zł

Chirurgia

1. Usunięcie zęba rozchwianego 100 zł
2. Usunięcie zęba mlecznego 50-100 zł
3. Usunięcie zęba jednokorzeniowego 100-150 zł
4. Usunięcie zęba wielokorzeniowego lub korzenia 150-200 zł
5. Usunięcie zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe 150-250 zł
6. Szycie 50 zł
7. Usunięcie ósemki zatrzymanej 350-600 zł
8. Podcięcie wędzidełka 200-300 zł
9. Resekcja wierzchołka korzenia/korzeni 300-800 zł
10. Wyłuszczenie torbieli 300-500 zł
11. Zabieg sterowanej regeneracji kości 1500-2500zł
12. Chirurgiczne przygotowanie przedprotetyczne 400 zł
13. Plastyka połączenia ustno-zatokowego 400 zł
14. Odsłonięcie zęba zatrzymanego do leczenia ortodontycznego 300-400 zł
15. Leczenie suchego zębodołu 50 zł

Implanty

1. Konsultacja implantologiczna 50 zł
2. Implant od 2500 zł
3. Korona na implancie od 1500 zł
4. Wszczepienie implantu standard 2500 zł
5. Wszczepienie implantu premium 3500 zł
6. Wszczepienie implantu roxolid 4000 zł
7. Odbudowa tymczasowa 1 zęba na implancie 500-700 zł
8. Odbudowa stała 1 zęba na implancie 2200-3500 zł
9. Odbudowa protezą ruchomą stabilizowaną na 2 implantach od 10500 zł
10. Odbudowa uzupełnieniem stałym w obrębie 1 łuku na implantach od 25000 zł
11. Podniesienie dna zatoki szczękowej 1500-3500 zł
12. Odbudowa kości z użyciem biomateriału 1000-1500 zł
13. Odbudowa kości z przeszczepem autogennym 2000 zł

Rentgenodiagnostyka

1. Zdjęcie punktowe 30 zł
2. Zdjęcie panoramiczne (zdjęcie panoramiczne do diagnostyki ortodontycznej – 0 zł) 60 zł
3. Zdjęcie cefalometryczne 70 zł

Ortodoncja

1. Konsultacja ortodontyczna 50 zł
2. Analiza ortodontyczna 150 zł
3. Modele diagnostyczne 70 zł
4. Plan leczenia aparatem Clear Aligner 200-400 zł
5. Aparat Clear Aligner 1 łuk – 3 przeźroczyste nakładki co miesiąc (wizyty kontrolne – 0 zł) 700 zł miesięcznie
6. Aparat ruchomy Schwartza 600 zł
7. Aparat Twin Block 1100 zł
8. Aparat stały tradycyjny metalowy 1800 zł
9. Aparat stały tradycyjny z zamkiem kosmetycznym 2400 zł
10. Aparat Carriere SLX (zamki samoligaturujące)
2400 zł
11. Aparat Carriere Motion 2400 zł
12. Aparat Damon Q (zamki samoligaturujące metalowe) 3500 zł
13. Aparat Damon CLEAR2 (zamki krystaliczne estetyczne) 4000 zł
14. Aparat BIOMIM OC (zamki konwencjonalne) 1800 zł
15. Aparat H4 OC (zamki samoligaturujące) 2400 zł
16. Aparat Empower AO (zamki samoligaturujące metalowe) 2400 zł
17. Aparat Empower Clear AO (zamki samoligaturujące kosmetyczne) 3000 zł
18. Aparat Ascend RMO (zamki samoligaturujące kosmetyczne) 3500 zł
19. Aparat Cannon Ultra (zamki metalowe do leczenia techniką podwójnego łuku) 2300 zł
20. Aparat Hyrax 1000 zł
21. Płytka Nancy 400 zł
22. Ekspander 800 zł
23. Rotator 700 zł
24. Maska twarzowa 350 zł
25. Dystalizator Carriere 1600 zł
26. Dystalizator tradycyjny 1000 zł
27. Retainer górny 400 zł
28. Retainer dolny 250 zł
29. Wizyta kontrolna aparatu (1 łuk) 100 zł
30. Wizyta kontrolna aparatu (2 łuki) 150 zł
31. Wymiana łuku (promocja 100zł) 150 zł
32. Przyklejenie odklejonego zamka metalowego 50 zł
33. Przyklejenie odklejonego zamka estetycznego 150 zł
34. Twin Force 850 zł
35. Wizyta kontrolna aparatu Damon 1 łuk 150 zł
36. Wizyta kontrolna aparatu Damon 2 łuki 200 zł
37. Łuk podniebienny 350 zł
38. Zdjęcie aparatu stałego 150 zł
39. Kontrola retencji 50 zł
40. Naprawa retencji 50-150 zł
41. Zdjęcie retencji 50-100 zł
42. Ponowna szyna termoformowalna retencyjna 250 zł
43. Szyna rozklinowująca 300 zł
44. Mikroimplant ortodontyczny 600-700 zł
45. Zdjęcie aparatu założonego w innym gabinecie 200 zł

Protetyka

1. Sklejenie protezy 100-200 zł
2. Dostawienie punktu w protezie 60-100 zł
3. Podścielenie protezy 150 zł
4. Proteza akrylowa 500-1000 zł
5. Proteza akrylowa całkowita ulepszona 850 zł
6. Proteza akrylowa natychmiastowa 2000 zł
7. Proteza akrylowa biofunkcjonalna 2000 zł
8. Licówka porcelanowa 1500-2000zł
9. Proteza szkieletowa 1500 zł
10. Proteza acetalowa estetyczna 1400 zł
11. Korona porcelanowa na metalu, punkt w moście 750-1000 zł
12. Korona pełnoceramiczna (cerkon), punkt w moście 1500-1800zł
13. Wkład metalowy koronowo-korzeniowy lany 300 zł
14. Most adhezyjny 800 zł
15. Licówka kompozytowa 250-350 zł
16. Korona tymczasowa 100-150 zł
17. Szyna relaksacyjna 300-400 zł
18. Zdjęcie lub zacementowanie korony 100 zł
19. Korona teleskopowa 1500 zł
20. Zasuwa, zatrzask- jako element pracy kombinowanej 1000 zł
21. Różowa porcelana (za 1 punkt) +250 zł
22. Praca kombinowana – wycena indywidualna  

Periodontologia

Terapia paradontozy

1. Konsultacja periodontologiczna z indywidualnym instruktażem higieny 120 zł
2. Badanie kontrolne co 4-6 miesięcy 120 zł
3. Czyszczenie kieszeni resztkowych do 5 mm kiretażem zamkniętym – 1 ząb 100 zł
4. Czyszczenie kieszeni resztkowych > 5 mm kiretażem otwartym – do 3 zębów (każdy następny ząb – 200 zł) 400 zł
5. Zabieg płatowy z alweoplastyką – do 3 zębów (każdy następny ząb – 200 zł) 500 zł

Terapia estetyczna

1. Pokrywanie recesji (1 ząb) 1000 zł
2. Pokrywanie recesji (2 zęby) 1200-1300 zł
3. Pokrywanie recesji (3 zęby) 1600 zł
4. Przeszczep wolny nabłonkowy przy braku dziąsła rogowaciejącego (do 2 zębów) 800 zł
5. Przeszczep wolny nabłonkowy przy braku dziąsła rogowaciejącego (3-4 zęby) 1000 zł
6. Augmentacja pod most przy ubytkach poekstrakcyjnych 1000 zł
7. Augmentacja cienkiego biotypu dziąsłowego 1000 zł
8. Pokrycie odsłoniętego brzegu korony protetycznej 1000 zł

Terapia resekcyjna

1. Usuwanie kieszeni dziąsłowych/przerostów za ostatnimi trzonowcami 300 zł
2. Wydłużenie korony klinicznej przy uśmiechu dziąsłowym – 1 ząb (za następny ząb – 200 zł) 350 zł
3. Plastyka poziomu dziąsła – 1 ząb 200 zł
4. Hemisekcja+osteoplastyka+szycie 400 zł
5. Radektomia+osteoplastyka+szycie 400 zł

Terapia regeneracyjna

1. Zabieg uzupełnienia ubytku dziąsła po ekstrakcji 800 zł
2. Zabieg uzupełnienia ubytku kości po ekstrakcji 1200 zł
3. Zabieg uzupełnienia ubytku kości w przebiegu paradontozy 1500 zł