Przypadek 1

Przed leczeniem

Liczne stłoczenia w górnym i dolnym łuku zęb.

W trakcie leczenia

Po koniecznej ekstrakcji w łuku górnym i dolnym

Po leczeniu

Efekt leczenia ciąg dalszy

Przypadek 2

Przed leczeniem

Brak miejsca na kieł górny lewy w szczęce

Przed leczeniem

Brak miejsca na kieł dolny lewy

Po leczeniu

Zastosowanie apar. stałego samoligaturującego

Przypadek 3

Przed leczeniem

Stłoczenia

Po leczeniu

Efekty po leczeniu stłoczenia

Przypadek 4

Przed leczeniem

Liczne stłoczenia w łuku górnym

Po leczeniu

Zastosowanie expandera podniebiennego

Przypadek 5

Przed leczeniem

Odzyskiwanie miejsca dla prawej górnej dwójki z poszerzeniem szczęki za pomocą aparatu Hyrax 2

Po leczeniu

Przed wstawieniem zęba + powiększenie estetyczne korony lewej górnej dwójki

Po leczeniu

Po wstawieniu zęba

Przypadek 6

Przed leczeniem

Brak miejsca na trójki górne

Po leczeniu

Efekt po leczeniu z usuniętymi górnymi czwórkami

Przypadek 7

Przed leczeniem

Umiarkowane stłoczenia

Po leczeniu

Efekt po zakończeniu leczenia

Przypadek 8

Przed leczeniem

Umiarkowane stłoczenia

Po leczeniu

Efekt po zakończeniu leczenia

Przypadek 9

Przed leczeniem

Stłoczenia w łuku dolnym

Po leczeniu

Efekt po zakończeniu leczenia

Pozostałe przypadki

Stłoczenie zębów w dolnym łuku zębowym (w żuchwie)

Przed i Po

PRZED

PO

Zgryz otwarty (niedomykanie szczęk)

Przed i Po

PRZED

PO

Brak miejsca dla zęba lewego górnego kła

Przed i Po

PRZED

PO

Liczne rotacje zębów zwłaszcza górnych kłów ustawionych w poprzek

Przed i Po

PRZED

PO

Zgryz otwarty (niedomykanie szczęk)

Przed i Po

PRZED

PO

Stłoczenia głównie w łuku dol. z brakiem miejsca dla lewej dol. jedynki

Przed i Po

PRZED

PO

Stłoczenia w szczęce

Przed i Po

PRZED

PO

Stłoczenia w żuchwie

Przed i Po

PRZED

PO

Stłoczenia zębów z brakiem miejsca dla zęba lewego dolnego kła

Przed i Po

PRZED

PO

Diastema (przerwa między górnymi jedynkami)

Przed i Po

PRZED

PO

Brak miejsca dla zęba lewego dolnego kła

Przed i Po

PRZED

PO

Brak miejsca dla zęba prawego górnego kła

Przed i Po

PRZED

PO

Liczne stłoczenia w łuku gór. i dol. z mezjoinklinacją kłów gór. i dol.

Przed i Po

PRZED

PO

Wychylenie zęba lewej górnej dwójki

Przed i Po

PRZED

PO

Przerwy między siekaczami w łuku dolnym

Przed i Po

PRZED

PO

Nieduże stłoczenia z rotacjami kłów

Przed i Po

PRZED

PO

Zgryz krzyżowy przedni (odwrotne nachodzenie dwójki prawej i lewej) ze stłoczeniami

Przed i Po

PRZED

PO

Diastema (przerwa między jedynkami) i tremy (szpary pomiędzy pozostałymi zębami)

Przed i Po

PRZED

PO

Zamykanie diastemy

PRZED

PO

Zgryz krzyżowy przedni z brakiem zębów górnych

PRZED

PO