(+48) 884 604 884 | Oddzwaniamy na nieodebrane połączenia!
Ціни та послуги Umów wizytę online

Bonding

Ortodoncja

Przypadek 1

Przed leczeniem

Liczne stłoczenia w górnym i dolnym łuku zęb.

W trakcie leczenia

Po koniecznej ekstrakcji w łuku górnym i dolnym

Po leczeniu

Efekt leczenia ciąg dalszy

Przypadek 2

Przed leczeniem

Brak miejsca na kieł górny lewy w szczęce

Przed leczeniem

Brak miejsca na kieł dolny lewy

Po leczeniu

Zastosowanie apar. stałego samoligaturującego

Przypadek 3

Przed leczeniem

Stłoczenia

Po leczeniu

Efekty po leczeniu stłoczenia

Przypadek 4

Przed leczeniem

Liczne stłoczenia w łuku górnym

Po leczeniu

Zastosowanie expandera podniebiennego

Przypadek 5

Przed leczeniem

Odzyskiwanie miejsca dla prawej górnej dwójki z poszerzeniem szczęki za pomocą aparatu Hyrax 2

Po leczeniu

Przed wstawieniem zęba + powiększenie estetyczne korony lewej górnej dwójki

Po leczeniu

Po wstawieniu zęba

Przypadek 6

Przed leczeniem

Brak miejsca na trójki górne

Po leczeniu

Efekt po leczeniu z usuniętymi górnymi czwórkami

Przypadek 7

Przed leczeniem

Umiarkowane stłoczenia

Po leczeniu

Efekt po zakończeniu leczenia

Przypadek 8

Przed leczeniem

Umiarkowane stłoczenia

Po leczeniu

Efekt po zakończeniu leczenia

Przypadek 9

Przed leczeniem

Stłoczenia w łuku dolnym

Po leczeniu

Efekt po zakończeniu leczenia

Pozostałe przypadki

Stłoczenie zębów w dolnym łuku zębowym (w żuchwie)

Przed i Po

PRZED

PO

Zgryz otwarty (niedomykanie szczęk)

Przed i Po

PRZED

PO

Brak miejsca dla zęba lewego górnego kła

Przed i Po

PRZED

PO

Liczne rotacje zębów zwłaszcza górnych kłów ustawionych w poprzek

Przed i Po

PRZED

PO

Zgryz otwarty (niedomykanie szczęk)

Przed i Po

PRZED

PO

Stłoczenia głównie w łuku dol. z brakiem miejsca dla lewej dol. jedynki

Przed i Po

PRZED

PO

Stłoczenia w szczęce

Przed i Po

PRZED

PO

Stłoczenia w żuchwie

Przed i Po

PRZED

PO

Stłoczenia zębów z brakiem miejsca dla zęba lewego dolnego kła

Przed i Po

PRZED

PO

Diastema (przerwa między górnymi jedynkami)

Przed i Po

PRZED

PO

Brak miejsca dla zęba lewego dolnego kła

Przed i Po

PRZED

PO

Brak miejsca dla zęba prawego górnego kła

Przed i Po

PRZED

PO

Liczne stłoczenia w łuku gór. i dol. z mezjoinklinacją kłów gór. i dol.

Przed i Po

PRZED

PO

Wychylenie zęba lewej górnej dwójki

Przed i Po

PRZED

PO

Przerwy między siekaczami w łuku dolnym

Przed i Po

PRZED

PO

Nieduże stłoczenia z rotacjami kłów

Przed i Po

PRZED

PO

Zgryz krzyżowy przedni (odwrotne nachodzenie dwójki prawej i lewej) ze stłoczeniami

Przed i Po

PRZED

PO

Diastema (przerwa między jedynkami) i tremy (szpary pomiędzy pozostałymi zębami)

Przed i Po

PRZED

PO

Zamykanie diastemy

PRZED

PO

Zgryz krzyżowy przedni z brakiem zębów górnych

PRZED

PO

Masz pytania lub chcesz umówić się na wizytę?

Zostaw nam swój numer, oddzwonimy do Ciebie.

  Imię i nazwisko (*)

  Treść wiadomości (*)

  Nr telefonu (*)


  Cała treść zgody.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przez ORTOMED CLINIC Halina Opalińska z siedzibą w Katowicach przy ul. Bolesława Chrobrego 29, 40-881 Katowice, w celach i w zakresie związanym z otrzymaniem za pośrednictwem telefonii komórkowej informacji o świadczonych usługach zdrowotnych. Mam świadomość, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do uzyskania informacji oraz że przysługuje mi prawo do żądania od administratora dostępu do dodanych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Cofnięcie zgody mogę dokonać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie z w/w praw może nastąpić poprzez złożenie odpowiedniego żądania na adres e-mail: kontakt@ortomedclinic.pl. Dalsze informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych, których dotyczy zgoda, znajdują się w Polityce prywatności.


  Cała treść zgody.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przez ORTOMED CLINIC Halina Opalińska z siedzibą w Katowicach przy ul. Bolesława Chrobrego 29, 40-881 Katowice, w celach marketingu produktów lub usług administratora danych. Mam świadomość, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo do żądania od administratora dostępu do dodanych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Cofnięcie zgody mogę dokonać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie z w/w praw może nastąpić poprzez złożenie odpowiedniego żądania na adres e-mail: kontakt@ortomedclinic.pl. Dalsze informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych, których dotyczy zgoda, znajdują się w Polityce prywatności.

  x
  Umów wizytę online